Ritesh Srivastava

Ritesh Srivastava

Advanced Analytics leader - Novartis